INSTALIACIJOS

Prekybos, pramog?, konferencij? ir verslo centrams, arenoms, viebu?iams, bany?ioms, mokymo ?staigoms, kavin?ms, klubams:

  • Fonin?s muzikos instaliacija;
  • Garsin? praneim? sistema;
  • Architekt?rinis apvietimas;
  • Vaizdo sistemos;
  • Apvietimo sistemos.