TECHNIKOS SERVISAS

Greitas bei kokybikas garso bei apvietimo technikos servisas Vilniuje ir visoje Lietuvoje.

    • Vis? gamintoj? technikos remontas;
    • Profilaktinis prietais? servisas;
    • Reguliari prietais? priei?ra (mokymo ?staigose, teatruose, restoranuose, klubuose ir t.t.);
    • Technikos b?kl?s vertinimas (draudiminiuose ?vykiuose, ruoiant pardavimui ir t.t.);
    • Programavimas.

Nepamirkite, kad…
Tinkamai prii?rima technika genda re?iau ir sumaina J?s? ilaidas.


Techninio serviso uklausa

Prietaiso pavadinimas

Trumpas apraymas kas nutiko

Papildoma informacija

J?s? el. patas (b?tina)

Telefono numeris